Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie - najwyższy organ Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Alina Kubica

Zastępca Prezesa Zarządu

Danuta Kotlarz

Prezes Zarządu

Józef Romanowski

Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Witold Wereszczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Maj

Zastępca Przewodniczącego Rady

Damian Chłodnicki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Dywan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Grabka

Członek Rady Nadzorczej

Wioletta Kalina

Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Łukasik-Sadło

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kazberuk

Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Nocek

Członek Rady Nadzorczej