Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie - najwyższy organ Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Joanna Macias

Zastępca Prezesa Zarządu

Danuta Kotlarz

Prezes Zarządu

Józef Romanowski

Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Mirosław Dywan

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Kotlarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Damian Chłodnicki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aleksandra Grabka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wioletta Kalina

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kozłowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kazberuk

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sobierajski

Członek Rady Nadzorczej