Wentylacja i napowietrzenie

Nieefektywny system wentylacji to zmora wielu domów i mieszkań. Niezliczone korzyści z wpływu czystego powietrza na nasz organizm powodują, że coraz więcej osób chce zgłębić temat usprawnienia wentylacji w mieszkaniu oraz sposobów poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Wentylacja mieszkań jest częścią większej całości, na którą nie mamy wpływu. Nasze działania ograniczają się zatem do naszego mieszkania.

Wentylacja w bloku – przepisy

Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania oraz ze zmianą do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Wentylacja grawitacyjna może być projektowana dla budynków do 9 kondygnacji włącznie. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Rozporządzenie zabrania również łączenia wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną lub klimatyzacją pobierającą powietrze z pomieszczenia.

Lokator nie ma wpływu na rodzaj instalacji wentylacyjnej, jaka działa w jego mieszkaniu, nie może również samodzielnie jej przebudować lub zmienić. 

Najczęstsze problemy wentylacji w blokach

 • duży przewiew i przeciągi w mieszkaniach, głównie na wyższych kondygnacjach;
 • w konsekwencji wiele osób decyduje się na zakrywanie kratek wentylacyjnych, celem zmniejszenia przeciągów;
 • wdmuchiwanie powietrza do mieszkań na wyższym piętrze;
 • błędy architektoniczne i projektowe, które zaburzają ciąg w kominach;
 • zbyt szczelne okna i ściany wskutek docieplania budynku z zewnątrz;
 • niedrożne przewody wentylacyjne.

Jak we własnym zakresie poprawić wentylację w mieszkaniu?

 • poprawić dopływ powietrza zewnętrznego do swojego mieszkania – montaż w oknach lub ścianach nawiewników powietrza
 • uskutecznić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami – wykonanie szczelin miedzy skrzydłami drzwi a posadzką o wysokości około 1 cm w pokojach i około 2,5 cm w łazience
 • powinno się utrzymywać możliwie wysoką temperaturę w łazience, aby zapewnić różnicę temperatury pomiędzy łazienką a otoczeniem budynku, co wymusi wymianę powietrza
 • czyszczenie kratki wentylacyjnej, aby powietrze łatwo dostawało się nią do kanału wentylacyjnego
 • na zakończeniach indywidualnych przewodów wentylacyjnych zamontować nasady kominowe

Dlaczego nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych w mieszkaniach?

Jednym z kluczowych elementów systemu wentylacyjnego w każdym domu są kratki wentylacyjne. Zapewniają one właściwe funkcjonowanie wentylacji opartej na obiegu powietrza. Szczególną rolę pełnią w okresie grzewczym chroniąc nas przed tlenkiem węgla (czadem).

Źródło: https://www.wentylacyjny.pl/1875-49-234-wentylacja-w-bloku–jak-ja-poprawic.html