Historia spółdzielni

  • 25.X.1983 r. Zebranie założycielskie Spółdzielni – dokonano wyboru pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni i przyjęto pierwszy Statut Spółdzielni.
  • 6.I.1984 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sadowego Spółdzielni.
  • 6.I.1985 r. Oddano pierwszy blok spółdzielczy.
  • XII.1992 r. Spółdzielnia zakupiła mieszkania zakładowe od Elektrowni Połaniec i powiększyła swoje zasoby trzykrotnie.
  • 8.IX.1995 r. Spółdzielnia zakupiła od elektrowni Połaniec studio i sieć telewizji kablowej.
  • 1996 r. Zostaje rozbudowana sieć telewizyjna na pozostałą, nie okablowaną część osiedla.

Spółdzielnia obecnie administruje 78 budynkami, w których znajduje się 1800 mieszkań o łącznej powierzchni 97 000 m2 powierzchni użytkowej, położonych na 22 ha.