Walne zgromadzenie

Zgodnie z § 22 ust. 1  Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”