AWARIA

W związku z awarią centrali telefonicznej prosimy o kontakt w sprawach bardzo pilnych pod numerami telefonów:

Usterki, dział techniczny i TVK

pon.-pt. od godz. 07:00 do godz. 15:00

608 789 165

lub

664 738 295

Dział członkowsko-mieszkaniowy oraz sekretariat

pon.-pt. od godz. 07:00 do godz. 15:00; wt. od godz. 08:00 do godz. 16:00

883 330 559

Ogłoszenie TVK

 

                                                                                                          Połaniec, dnia 20.04.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E    TVK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” informuje, że od dnia 19.04.2022r.

w sieci TVK zmieniono lokalizację programów :

Uwaga:  –Zalecane jest wyszukiwanie programów metodą :

                 „Wyszukiwanie pełne automatyczne” – naziemne

OGŁOSZENIE TVK

                                                                                                        Połaniec, dnia 11.04.2022 r.

                                      O G Ł O S Z E N I E    TVK

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” informuje, że w dniu 19.04.2022 r.

          w   godz. 7°° – 11°° nastąpi przerwa w dostarczaniu sygnału TVK .

          Ponadto zawiadamiamy, że od dnia 19.04.2022 r.:

         – na kanale 58 zostaną zlikwidowane programy testowe

         – TVP Kultura     HD  HEVC

         – TVP Rozrywka  SD  HEVC

         – TVP Dokument HD  HEVC

         – nastąpi zmiana numerów kanałów nadawania programów.

Szczegółowe informacje o zmianie kanałów zostaną podane na stronie  internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w dniu 20.04.2022 r.

Uwaga:       Zalecane jest wyszukiwanie programów metodą :

                      „Wyszukiwanie  pełne automatyczne” – naziemne